Fadlagret Mjød

Fadlagret Mjød 在橡木桶中陈酿不少于 180 天。

因为每批的味道都不同,所以每次购买 Fadlagret Mjød 时,您都可以期待体验独特的风味。

产品不能通过网站购买。请联系我们的 经销商

20 CL
港口号: 80
件数: 6 件
75 CL
港口号: 82
件数: 6 件
5 L
港口号: 83
件数: 1 件
10 L
港口号: 84
件数: 1 件

也尝试一下

Odin's Skull

阅读更多

Viking Blod

阅读更多

Klapøjster Mjød

阅读更多

Ribe Mjød

阅读更多

Gl. Dansk Mjød

阅读更多

Skjalde Mjød

阅读更多

Jule Mjød

阅读更多

Vikingernes Mjød

阅读更多

Jyde Mjød

阅读更多

欢迎来到

您年满 18 岁了吗?

您需要年满 18 岁才能访问我们的网站
只有您年满 18 岁,才可点击进入。