Gl. Dansk Mjød

标准酒度Dansk Mjød 是丹麦传统的味道,带有少许生姜和啤酒花。这种蜂蜜酒应该在朋友的陪伴下在非正式的氛围中享用,重点是舒适、放松和愉快的交谈——就像历史上丹麦人所做的那样。标准酒度Dansk Mjød 作为甜点酒饮用,也可冰镇后用作开胃酒。

产品不能通过网站购买。请联系我们的 经销商

20 CL
港口号: 1
件数: 6 件
75 CL
港口号: 3
件数: 6 件
5 L
港口号: 4
件数: 1 件
10 L
港口号: 5
件数: 1 件

也尝试一下

Odin's Skull

阅读更多

Viking Blod

阅读更多

Klapøjster Mjød

阅读更多

Ribe Mjød

阅读更多

Fadlagret Mjød

阅读更多

Skjalde Mjød

阅读更多

Jule Mjød

阅读更多

Vikingernes Mjød

阅读更多

Jyde Mjød

阅读更多

欢迎来到

您年满 18 岁了吗?

您需要年满 18 岁才能访问我们的网站
只有您年满 18 岁,才可点击进入。