Privatlivspolitik for Mjod.dk

Vi indsamler og bruger personlige data, som brugere indsender på vores hjemmeside. Læs denne politik for at lære mere om, hvordan dette foregår. 

I denne politik er det beskrevet, hvordan Dansk Mjød på hjemmesiden Mjod.dk (herefter benævnt “vi”) indsamler og bruger de persondata, som du afgiver, når du besøger os digitalt via vores hjemmeside og bruger de forskellige tjenester og funktioner, vi tilbyder på hjemmesiden. 

 1. Dataansvarlig 
 2. Indsamling af personlige data 
 3. Brug af persondata, formål med indsamling af persondata og grundlag for behandling 
 4. Samtykke 
 5. Sikkerhed 
 6. Opbevaringsperiode og dine rettigheder 
 7. Links til andre hjemmesider 
 8. Ændringer i persondatapolitikken 
 9. Kontakt 

  

 1. Dataansvarlig  

Den dataansvarlige for hjemmesiden er:  

Dansk Mjød a/s 

Kløvermarken 13 

7190 Billund 

Danmark 

Tlf.: +45 7565 7663 

E-mail: info@mjod.dk 

CVR-nr.: 2705 5222 

  

 1. Indsamling af persondata

Når du besøger vores hjemmeside, kan vi indsamle dine personlige data. Dette kan omfatte oplysninger fra dine digitale fodspor på hjemmesiden, såsom hvilke sider du besøger, hvilken browser du bruger eller oplysninger, som du selv indsender via for eksempel en registreringsformular. 

Vi giver dig altid besked, når vi indsamler dine personoplysninger. Bemærk venligst, at nogle personlige data er nødvendige at indsamle, for at du kan gøre brug af hjemmesidens funktioner og vores materialer og for at deltage i arrangementer. De forskellige formularer vil angive, om afgivelse af personoplysninger er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysninger er obligatorisk, vil det relevante felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at indsende de relevante personoplysninger, er det muligvis ikke muligt at bruge den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at svare på en forespørgsel fra dig. 

Hvis du indsender personlige data om en anden end dig selv, vil vi opfordre dig til først at sikre disse personers samtykke til at indsende deres personlige data. 

  

 1. Brug af persondata, formål med indsamling af persondata og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Oplysningerne vil ikke blive brugt til andre formål, medmindre du giver samtykke hertil i forbindelse med din registrering. 

Indsamling af data ved tilmelding til e-mail-nyhedsbreve 

Hvis du ønsker at tilmelde dig et e-mail-nyhedsbrev fra os, kan vi bede om dit navn, adresse, arbejdsplads og e-mailadresse. 

Indsamling af data ved tilmelding til et arrangement 

Hvis du ønsker at deltage i et af vores arrangementer, kan vi bede om dit navn, adresse, arbejdsplads og e-mailadresse. 

 

 1. Samtykke  

Ved brug af vores hjemmeside indsamler vi dine personoplysninger og behandler dem i nogle tilfælde på baggrund af dit samtykke, jf. pkt. 2 og 3 ovenfor. 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Du kan gøre det ved at kontakte os (du kan finde kontaktoplysningerne i pkt. 9 nedenfor). 

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, stopper vi behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettiget eller forpligtet til at fortsætte med at behandle eller opbevare dine personoplysninger på et andet grundlag, herunder lovkrav. 

Tilbagetrækningen af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, der fandt sted, før du trak dit samtykke tilbage. 

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke bruge alle de funktioner, der er tilgængelige på vores hjemmeside. 

  

 1. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Med dette gør vi vores bedste for at sikre kvaliteten og integriteten af dine personlige data. Vi opbevarer dine personlige data på computere med begrænset adgang, der er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger bliver løbende gennemgået for at sikre, at vores brugeroplysninger håndteres ansvarligt og med behørig respekt for dine rettigheder som bruger. Persondata slettes eller anonymiseres løbende, da formålet, dataene er indsamlet til, ikke længere er relevant. 

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre disse retningslinjer for behandling af personoplysninger. Hvis vi gør det, opdaterer vi "sidst opdateret"-datoen nederst på siden. 

 

 1. Opbevaringsperiode og dine rettigheder

Dine oplysninger opbevares, så længe formålet med indsamlingen af dataene er relevant – for eksempel så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet eller så længe du bruger vores tjenester. 

 

Du har følgende rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger:  

 • Ret til indsigt: Du har ret til at se de personoplysninger, der behandles om dig. 
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få rettet eventuelle urigtige oplysninger. 
 • Ret til sletning: Du har ret til at få slettet personoplysninger, som ikke længere er relevante for det formål, de er indsamlet til, eller personoplysninger, der ikke længere har et juridisk grundlag for behandling. 
 • Ret til begrænsning af behandling: Du kan anmode om, at behandlingen af personoplysninger begrænses til de formål, der er lovlige, og at suspendere behandlingen, mens nøjagtigheden af dataene undersøges eller et retskrav fastlægges. 
 • Underretningspligt: Vi skal underrette tredjeparter, til hvem der kan være overført oplysninger, om hvorvidt data skal rettes, slettes eller begrænses. 
 • Ret til data: Du har ret til at modtage de oplysninger, du selv har afgivet, på et elektronisk medie i et almindeligt læsbart format. 
 • Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen er baseret på interesseafvejningsreglen. Efterfølgende skal foreningen foretage en ny interesseafvejningsbestemmelse. 

  

Hvis du vil klage, vil vi sætte pris på, hvis du først klager direkte til os, men du har altid ret til at klage til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk. 

  

Datatilsynet 

Borgergade 28, 5. Sal. DK-1300 København K 

Tlf.: +45 3319 3200 

E-mail: dt@datatilsynet.dk 

  

 1. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre websteder (tredjepartswebsteder) eller for de procedurer, som sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger et tredjepartswebsted, bør du læse webstedsejerens persondatapolitik og andre relevante politikker. 

 

 1. Ændringer i persondatapolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne politik på grund af væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger eller for at forbedre hjemmesiden. 

  

 1. Kontakt 

Hvis du ønsker, at vi skal opdatere, rette eller slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os ved at skrive til os, ringe til os eller sende os en e-mail ved hjælp af disse kontaktoplysninger: 

  

Dansk Mjød a/s 

Kløvermarken 13, 7190 Billund 

Danmark 

Tlf.: +45 7565 7663 

E-mail: info@mjod.dk 

CVR-nr.: 2705 5222 

Velkommen til

ER DU OVER 18 ÅR?

Du skal være over 18 år for at besøge vores hjemmeside.
Klik kun på fortsæt, hvis du er 18 år eller derover.